Bắt buộc mua bảo hiểm công trình và nhân công xây dựng

Bắt buộc mua bảo hiểm công trình và nhân công xây dựng

 Kể từ ngày 10/2 tới, Chủ đầu tư các dự án, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng buộc phải mua bảo hiểm công trình và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo Nghị định 199/2015 của Chính phủ.

Buộc mua bảo hiểm công trình, nhân công xây dựng

Một vụ sập giàn giáo công trình nhà ở hồi tháng 7/2015 tại Quận 7

Cụ thể, chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.

Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng thì số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường thì số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

 

 

Chi phí mua bảo hiểm đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng. Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng thì phí bảo hiểm được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn. Còn với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường thì phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ trực tuyến